...před sebou Děpoltice. Je (nebo jsou) to dokonce městys!