Hladina rybníka Svět v Třeboni při západu slunce na závěr.