Dosti žluté! Ze Soustova se jede kousek po polní cestě přes osadu Vítaná