...a lávka pro pěší a cyklisty - těch bylo hodně, vodáci žádní.