Jsme na hrázi Rožmberka. Kolem největšího rybníka v Česku...