Pomníček ve Lhotě, skoro není vidět. Ale je tam už dlouho.