Přítomné pozdravil také starosta Klatov Rudolf Salvetr.