...s všetečnými kachnami. Jen jestli to nebyly kachny novinářské!