Cesta nevalné kvality (kořeny, louže, bláto) pokračuje mokřady.