Hráz rybníka Svět a kotviště výletní lodi Petr Vok.