Starý Hospodář při cestě zpátky, sluníčko hází šikmé paprsky.